OM DG-STORE

DG-STORE er et dansk-tysk samarbejde, som tager udgangspunkt i geografien omkring øen Lolland i Sydøstdanmark og byen Flensborg i Nordtyskland.

Baggrunden for samarbejdet er, at Lolland og Flensborg deler nogle af de samme udfordringer, da begge geografiske områder kan betragtes som selvstændige energi-øer. Flensborg og omegn er koblet på det danske transmissionsnet og er dermed at betragte som en “energi-ø” i Tyskland, mens flaskehalsproblemer i elnettet mellem Lolland og Sjælland i perioder giver udfordringer med at transportere strømmen ud til resten af landet.

Demonstrationsprojekter om lagring og energifleksibilitet

Flaskehalsproblemerne gør det nødvendigt at nedregulere eller helt stoppe produktionen fra vedvarende energikilder i perioder (Alene i 2018 blev den vedvarende energiproduktion i Danmark nedreguleret i en grad svarende til 2% af den samlede årlige vindkraftproduktion). På den baggrund har man på begge sider af grænsen behov for at finde løsninger, som kan nyttiggøre strømmen – også når der produceres mere end der umiddelbart er behov for.

Derfor vil syv demonstrationsprojekter på begge sider af den dansk/tyske grænse udgøre projektets kerne og bygge på principper om grænseoverskridende vidensdeling og læring. Du kan læse mere om de enkelte demonstrationscases i topmenuen under ”cases”.

Systemsimulering og -analyse sætter casesamarbejdet i kontekst

Et andet og væsentligt ben i projektet er arbejdspakken ”systemsimulering og analyse”. Arbejdspakken varetages af SCS Hohmeyer og Stadtwerke Flensburg og består af to delaktiviteter: Dels en tekno-økonomisk simulering af energisystemet og dels en elektrisk simulering af de lokale elsystemer i de to pågældende regioner. Delaktiviteten omkring ’tekno-økonomisk simulering’ gør det muligt at sætte de praktiske eksempler fra direkte og indirekte lagringsteknologier, som undersøges i projektet, ind i den overordnede energisystemkontekst. Den anden delaktivitet angående ’elektrisk simulering af lokale elsystemer’ vil undersøge, hvordan lagringsteknologierne i projektet vil påvirke stabiliteten af elnettet lokalt og i den forbindelse undersøge behovet for udvidelse og forstærkning af det lokale elnet.

Udarbejdelse af forretningsmodeller og politiske anbefalinger

På baggrund af resultater og erfaringer fra casestudier og analysen af energisystemet udvikles mulige forretningsmodeller for den enkelte teknologi. Det forventes, at de eksisterende politiske rammevilkår kan udgøre en barriere i nogle af tilfældene, og på denne baggrund vil der udarbejdes politiske anbefalinger, der kan understøtte en hurtig overgang til et fossilfrit og fleksibelt energisystem.

Gate 21 er som leadpartner ansvarlig for den daglige administration, herunder repræsentation af projektet over for eksterne myndigheder og organisationer. Kommunikationsopgaverne varetages af projektpartnerne i fællesskab, men med Gate 21 som lead.

Projektet løber frem til og med 2022.

 

Partnere i projektet:

KONTAKT

Projektleder
Tim Nikolaj Tannhof

 

Tim.Tannhof@dg-store.eu

PARTNERE

Gate 21, SCS Hohmeyer & Partner, Stadtwerke Flensborg, AktivBus Flensborg, Selbsthilfe-Bauverein Flensborg (SBV), Lolland Kommune, Lolland Forsyning A/S, Vitani Energy Systems A/S, NEOGRID, Energinet.dk, Salling Group, Region Syddanmark

 

VARIGHED

Januar 2020 – December 2022

 

FINANSIERING

Projektet er støttet af Interreg Deutschland-Danmark