MASTERCLASS OM FREMTIDENS FLEKSIBLE ENERGISYSTEM

Det danske strømforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2027, hvilket vil kræve nye løsninger og nytænkning på flere arenaer. Formålet med dette webinar er at undersøge hvordan energifleksibilitet, energilagring og sektorkobling kan bidrage til at nå målet og potentielt reducere omkostningerne for den nødvendige netudbygning. Ved at inddrage flere relevante aktører i energisystemet, ønsker vi at kaste lys på hvad udviklingen vil kræve af nye løsninger, samarbejdsmodeller og markedsmodeller og hvordan kommuner og regioner kan understøtte udviklingen af et fleksibelt energisystem.

 

Du kan se hele webinaret her, og finde program og præsentationer nederst på siden

 

PROGRAM:

00.04.00 – Velkommen og introduktion til program.
v. Martin Dam Wied, Dansk Energi

00.04.00 – Elnetudbygning og behovet for fleksibilitet i et VE-baseret energisystem
v. Thomas Dalgas Fechtenburg, Energiingeniør Energinet

00.25.00Er fleksibelt elforbrug den nye energieffektivisering? Potentialer i det intelligente energisystem
v. Helle Juhler-Verdoner, Managing Director, Intelligent Energi

00.47.30 –  Demand Response i en VE-virkelighed – hvad er en aggregator og hvorfor har vi brug for dem?
v. Mikkel hauge Jensen Energi Danmark

01.00.00 – Hvordan kan en kommune arbejde med energifleksibilitet?
v. Lene Vinther Nielsen, Energileder, Lolland Kommune.

01.10.00  – Paneldebat: Samspillet mellem aktører i et fleksibelt energisystem
Deltagere: Thomas Dalgas Fechtenburg, Energinet. Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi. Mikkel Hauge Jensen, Energi Danmark. Lene Vinther Nielsen Lolland Kommune. Paneldebatten faciliteres af Martin Dam Wied, Dansk Energi.

01.43.00 – Status Quo Rapport af det dansk-tyske energisystem / kort introduktion til DG STORE og showcases
v. Ida Emilie Støelan, Gate 21

 

Præsentationer: