Cases

DG-STORE består af syv innovative casesamarbejder på tværs af den dansk/tyske grænse. Du kan læse om de enkelte cases her.

 

 • Case 1: Elektrificering af fjernvarmen

  Kan fjernvarmen balancere energisystemet?

  Læs mere her
 • Case 2: Fleksibelt energiforbrug i detailhandlen

  Kan intelligent køling og opvarmning i detailhandlen bidrage til at balancere energisystemet?

  Læs mere her
 • Case 3: Intelligent opladning af elbusser

  Kan intelligent opladning af elektriske busser bidrage til at reducere spidslast og lagre overskydende energi?

  Læs mere her
 • Case 4: Elbil-flåder som akkumulator i fremtidens energisystem

  Elbiler bliver et vigtigt bidrag til reduktion af CO2-udledningen. Men hvad er potentialet for at bruge virksomheders elbilflåder som midlertidigt strømlager, når de alligevel holder parkeret?

  Læs mere her
 • Case 5: Varmepumper og energilagring i individuelle bygninger

  Kan varmepumper med tilknyttet varmelager gøre det rentabelt at lagre overskydende vedvarende energi i vores bygninger til senere brug og dermed reducere spidslast?

  Læs mere her
 • Case 6: Markedsundersøgelse smart home / el-mobilitet

  Viden om brugerholdninger med hensyn til lagring og fleksibel anvendelse af vedvarende energi i private husstande danner grundlag for fremtidige investeringsbeslutninger.

  Læs mere her
 • Case 7: Fleksibel opladning af private el-køretøjer som direkte og indirekte energiakkumulatorer

  Test af intelligent opladning af privates elbiler og analyse af data fra ladestationer giver indblik i opladningsadfærden for elkøretøjer i beboelsesejendomme.

  Læs mere her